Saia Inc. (SAIA)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 357 422 253 235 138 340 113 719 104 981
Aktywa razem w tys. USD 2 174 710 1 845 250 1 548 770 1 415 690 1 133 740
ROA 16,44% 13,72% 8,93% 8,03% 9,26%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $357 422K ÷ $2 174 710K
= 16,44%


Analiza porównawcza

2022