Saia Inc. (SAIA)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 288 700 1 822 370 1 786 740 1 653 850 1 378 510
Należności w tys. USD 276 755 216 995 204 407 183 437 174 274
Rotacja należności 8,27 8,40 8,74 9,02 7,91

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 288 700K ÷ $276 755K
= 8,27


Analiza porównawcza

2021