Saia Inc. (SAIA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 530 886 416 255 271 696 232 379 213 373
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 274 085 321 348 275 754 241 246 209 310
Wskaźnik płynności bieżącej 1,94 1,30 0,99 0,96 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $530 886K ÷ $274 085K
= 1,94


Analiza porównawcza

2022