Saia Inc. (SAIA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 792 060 2 288 700 1 822 370 1 786 740 1 653 850
Property, plant and equipment w tys. USD 1 482 620 1 280 450 1 136 030 1 052 600 893 058
Rotacja aktywów trwałych 1,88 1,79 1,60 1,70 1,85

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 792 060K ÷ $1 482 620K
= 1,88


Analiza porównawcza

2022