Saia Inc. (SAIA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 470 538 331 247 177 793 152 183 141 556
Aktywa razem w tys. USD 2 174 710 1 845 250 1 548 770 1 415 690 1 133 740
Operacyjny ROA 21,64% 17,95% 11,48% 10,75% 12,49%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $470 538K ÷ $2 174 710K
= 21,64%


Analiza porównawcza

2022