Saia Inc. (SAIA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 792 060 2 288 700 1 822 370 1 786 740 1 653 850
Aktywa razem w tys. USD 2 174 710 1 845 250 1 548 770 1 415 690 1 133 740
Rotacja aktywów razem 1,28 1,24 1,18 1,26 1,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 792 060K ÷ $2 174 710K
= 1,28


Analiza porównawcza

2022