Saia Inc. (SAIA)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 357 422 253 235 138 340 113 719 104 981
Kapitał własny w tys. USD 1 579 340 1 220 330 961 288 815 226 695 864
ROE 22,63% 20,75% 14,39% 13,95% 15,09%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $357 422K ÷ $1 579 340K
= 22,63%


Analiza porównawcza

2022