Saia Inc. (SAIA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 489 31 008 50 388 117 025 104 777
Kapitał własny w tys. USD 1 579 340 1 220 330 961 288 815 226 695 864
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,01 0,02 0,05 0,13 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $16 489K ÷ ($16 489K + $1 579 340K)
= 0,01


Analiza porównawcza

2022