Saia Inc. (SAIA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 390 106 588 25 308 248 2 194
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 752 32 912 29 393 27 724 27 742
Należności w tys. USD 313 744 276 755 216 995 204 407 183 437
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 274 085 321 348 275 754 241 246 209 310
Wskaźnik płynności szybkiej 1,94 1,30 0,99 0,96 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 390K + $29 752K + $313 744K) ÷ $274 085K
= 1,94


Analiza porównawcza

2022