Saia Inc. (SAIA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 97 891 109 245 79 424 73 761 79 709 62 474 37 291 40 236 41 539 28 454 28 111 21 419 32 968 37 073 22 259 25 380 28 195 30 281 21 125
Amortyzacja 40 682 36 944 39 952 35 927 35 742 34 659 35 372 134 655 100 478 66 254 32 590 119 135 89 351 59 568 29 784 102 153 76 615 51 077 25 538
Zmiana stanu należności 347 454 366 464 322 343 276 755 295 862 262 711 242 895 -9 682 20 396 -11 155 13 029 -13 593 -9 046 24 913 18 696 -14 536 -2 671 9 207 17 163
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 149 825 137 871 141 325 106 588 121 702 52 860 53 260 -161 -3 811 -17 629 46 661 233 -488 472 -2 163 1 665 -660 693 -4 224
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 136 169 111 944 95 961 114 906 127 546 79 169 60 971 309 145 238 961 148 233 51 267 272 876 204 657 136 438 68 219 256 436 192 327 128 218 64 109
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -122 706 -110 092 -46 259 -130 862 -54 682 -74 634 -25 568 -231 142 -205 307 -148 865 -107 591 -287 655 -215 741 -143 828 -71 914 -223 672 -167 754 -111 836 -55 918
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -122 705 -109 915 -45 376 -128 924 -48 958 -74 578 -25 388 -218 817 -197 510 -142 722 -102 676 -281 031 -210 773 -140 516 -70 258 -222 584 -166 938 -111 292 -55 646
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 510 -5 483 -15 848 -4 766 -6 076 -4 991 -7 631 -65 268 -48 951 23 521 98 070 6 209 4 657 3 105 1 552 -36 378 -27 284 -18 189 -9 095