Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 313 226 264 848 351 635 343 691 485 609 419 728 477 113 529 128
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 022 14 584 9 979 12 277 10 600 11 991 10 544 11 616
Należności w tys. USD 181 066 180 584 210 294 182 980 179 673 184 955 183 276 173 666
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 126 709 116 431 161 444 168 402 267 267 95 175 81 426 80 402
Wskaźnik płynności szybkiej 4,00 3,95 3,54 3,20 2,53 6,48 8,24 8,89

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($313 226K + $12 022K + $181 066K) ÷ $126 709K
= 4,00


Analiza porównawcza

2022/Q4