Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 425 844 375 545 332 627 292 137 313 226 264 848 351 635 343 691
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 850 11 112 11 829 14 603 12 022 14 584 9 979 12 277
Należności w tys. USD 133 797 129 353 158 482 159 843 181 066 180 584 210 294 182 980
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 121 84 196 101 444 96 174 126 709 116 431 161 444 168 402
Wskaźnik płynności szybkiej 6,67 6,13 4,96 4,85 4,00 3,95 3,54 3,20

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($425 844K + $34 850K + $133 797K) ÷ $89 121K
= 6,67


Analiza porównawcza

2023/Q4