Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 454 793 328 304 246 322 224 027 231 201
Property, plant and equipment w tys. USD 86 255 56 035 57 693 44 714 57 028
Rotacja aktywów trwałych 5,27 5,86 4,27 5,01 4,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $454 793K ÷ $86 255K
= 5,27


Analiza porównawcza

2022