Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 461 117 454 793 328 304 246 322 224 027
Property, plant and equipment w tys. USD 67 808 86 255 56 035 57 693 44 714
Rotacja aktywów trwałych 6,80 5,27 5,86 4,27 5,01

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $461 117K ÷ $67 808K
= 6,80


Analiza porównawcza

2023