Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 313 226 485 609 502 649 407 664 277 764
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 022 10 600 15 881 18 524 15 738
Należności w tys. USD 181 066 179 673 166 716 228 405 227 476
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 126 709 267 267 85 864 86 179 69 285
Wskaźnik płynności szybkiej 4,00 2,53 7,98 7,60 7,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($313 226K + $12 022K + $181 066K) ÷ $126 709K
= 4,00


Analiza porównawcza

2022