Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 425 844 313 226 485 609 502 649 407 664
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 850 12 022 10 600 15 881 18 524
Należności w tys. USD 133 797 181 066 179 673 166 716 228 405
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 121 126 709 267 267 85 864 86 179
Wskaźnik płynności szybkiej 6,67 4,00 2,53 7,98 7,60

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($425 844K + $34 850K + $133 797K) ÷ $89 121K
= 6,67


Analiza porównawcza

2023