Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 156 031 148 788 178 231
Kapitał własny w tys. USD 779 297 862 396 912 706 970 918 1 012 110
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,15 0,13 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $0K ÷ ($0K + $779 297K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2022