Rambus Inc. (RMBS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 80 053 29 949 -41 765 -88 279 -84 750
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 156 031 148 788 178 231
Kapitał własny w tys. USD 779 297 862 396 912 706 970 918 1 012 110
Zwrot z kapitału całkowitego 10,27% 3,47% -3,91% -7,88% -7,12%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $80 053K ÷ ($0K + $779 297K)
= 10,27%


Analiza porównawcza

2022