Rambus Inc. (RMBS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 91 502 80 053 29 949 -41 765 -88 279
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 156 031 148 788
Kapitał własny w tys. USD 1 038 100 779 297 862 396 912 706 970 918
Zwrot z kapitału całkowitego 8,81% 10,27% 3,47% -3,91% -7,88%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $91 502K ÷ ($0K + $1 038 100K)
= 8,81%


Analiza porównawcza

2023