Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 454 793 328 304 246 322 224 027 231 201
Należności w tys. USD 181 066 179 673 166 716 228 405 227 476
Rotacja należności 2,51 1,83 1,48 0,98 1,02

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $454 793K ÷ $181 066K
= 2,51


Analiza porównawcza

2022