Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 156 031 148 788 178 231
Aktywa razem w tys. USD 1 012 590 1 232 650 1 251 410 1 338 990 1 361 160
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,12 0,11 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $1 012 590K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022