Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 156 031 148 788
Aktywa razem w tys. USD 1 258 230 1 012 590 1 232 650 1 251 410 1 338 990
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $1 258 230K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023