Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 454 793 328 304 246 322 224 027 231 201
Aktywa razem w tys. USD 1 012 590 1 232 650 1 251 410 1 338 990 1 361 160
Rotacja aktywów razem 0,45 0,27 0,20 0,17 0,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $454 793K ÷ $1 012 590K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022