Rambus Inc. (RMBS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -14 310 18 334 -40 471 -90 419 -157 957
Kapitał własny w tys. USD 779 297 862 396 912 706 970 918 1 012 110
ROE -1,84% 2,13% -4,43% -9,31% -15,61%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-14 310K ÷ $779 297K
= -1,84%


Analiza porównawcza

2022