Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 93 644 54 153 43 396 51 375 53 701
Zapasy w tys. USD 20 900 8 482 14 466 10 086 6 772
Rotacja zapasów 4,48 6,38 3,00 5,09 7,93

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $93 644K ÷ $20 900K
= 4,48


Analiza porównawcza

2022