Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 375 545 332 627 292 137 313 226 264 848 351 635 343 691 485 609
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 112 11 829 14 603 12 022 14 584 9 979 12 277 10 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 196 101 444 96 174 126 709 116 431 161 444 168 402 267 267
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,59 3,40 3,19 2,57 2,40 2,24 2,11 1,86

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($375 545K + $11 112K) ÷ $84 196K
= 4,59


Analiza porównawcza

2023/Q3