Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 550 625 536 465 492 763 527 214 474 177 581 146 545 112 684 364
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 196 101 444 96 174 126 709 116 431 161 444 168 402 267 267
Wskaźnik płynności bieżącej 6,54 5,29 5,12 4,16 4,07 3,60 3,24 2,56

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $550 625K ÷ $84 196K
= 6,54


Analiza porównawcza

2023/Q3