Rambus Inc. (RMBS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 474 177 581 146 545 112 684 364 624 759 678 985 724 336 699 712
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 116 431 161 444 168 402 267 267 95 175 81 426 80 402 85 864
Wskaźnik płynności bieżącej 4,07 3,60 3,24 2,56 6,56 8,34 9,01 8,15

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $474 177K ÷ $116 431K
= 4,07


Analiza porównawcza

2022/Q3