Rambus Inc. (RMBS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 98 658 101 383 102 737 93 644 77 955 69 160 60 208 54 153
Zobowiązania handlowe w tys. USD 15 682 17 643 18 117 24 815 20 405 20 183 15 540 11 279
Rotacja zobowiązań 6,29 5,75 5,67 3,77 3,82 3,43 3,87 4,80

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $98 658K ÷ $15 682K
= 6,29


Analiza porównawcza

2023/Q3