Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 278 581 235 188 220 766 173 999 288 651 328 725 316 393 452 194
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 21 504 18 591 17 349 15 933 15 223 14 416 18 124 19 059
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 97 383 93 661 108 912 98 698 147 774 131 526 133 179 305 073
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,08 2,71 2,19 1,92 2,06 2,61 2,51 1,54

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($278 581K + $21 504K) ÷ $97 383K
= 3,08


Analiza porównawcza

2023/Q4