Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 288 651 328 725 316 393 452 194 656 409 693 858 646 595 590 063
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 223 14 416 18 124 19 059 14 771 11 310 12 363 12 995
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 147 774 131 526 133 179 305 073 521 118 225 788 228 693 232 084
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,06 2,61 2,51 1,54 1,29 3,12 2,88 2,60

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($288 651K + $15 223K) ÷ $147 774K
= 2,06


Analiza porównawcza

2022/Q4