Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 184 669 199 295 140 255 117 328 106 712
Zapasy w tys. USD 104 353 96 063 98 550 64 650 58 296
Rotacja zapasów 1,77 2,07 1,42 1,81 1,83

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $184 669K ÷ $104 353K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023