Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 199 295 140 255 117 328 106 712 86 845
Zapasy w tys. USD 96 063 98 550 64 650 58 296 48 569
Rotacja zapasów 2,07 1,42 1,81 1,83 1,79

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $199 295K ÷ $96 063K
= 2,07


Analiza porównawcza

2022