Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 1,77 2,07 1,42 1,81 1,83
Rotacja należności 6,39 6,78 5,62 8,10 8,86
Rotacja zobowiązań 11,76 13,09 13,30 11,25 8,34
Rotacja kapitału pracującego 1,64 1,90 1,57 1,08 1,40

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 206,25 175,94 256,47 201,12 199,40
Cykl należności dni 57,08 53,86 64,92 45,06 41,21
Cykl zobowiązań dni 31,03 27,87 27,44 32,45 43,78

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,88 3,63 2,87 3,14 4,02
Rotacja aktywów razem 0,43 0,40 0,26 0,34 0,51