Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 288 651 656 409 521 662 291 950 383 454
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 223 14 771 12 265 10 781 7 946
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 147 774 521 118 253 328 107 673 60 661
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,06 1,29 2,11 2,81 6,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($288 651K + $15 223K) ÷ $147 774K
= 2,06


Analiza porównawcza

2022