Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 674 530 313 030 306 045 290 592 276 173
Kapitał własny w tys. USD 730 408 619 688 354 944 321 226 279 483
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,92 0,51 0,86 0,90 0,99

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $674 530K ÷ $730 408K
= 0,92


Analiza porównawcza

2021