Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 655 823 674 530 313 030 306 045 290 592
Kapitał własny w tys. USD 775 010 730 408 619 688 354 944 321 226
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,85 0,92 0,51 0,86 0,90

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $655 823K ÷ $775 010K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022