Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 655 823 674 530 313 030 306 045 290 592
Aktywa razem w tys. USD 1 681 200 2 075 350 1 274 510 831 065 689 353
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,33 0,25 0,37 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $655 823K ÷ $1 681 200K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022