Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 909 41 980 145 523 -11 016 -471 -42 611
Amortyzacja 91 501 28 548 19 908 19 576 13 165 13 833
Zmiana stanu należności 2 079 43 272 5 516 9 530 6 342 1 721
Zmiana stanu zapasów -2 487 33 900 6 354 9 727 7 158 10 133
Zmiana stanu gotówki -367 758 134 747 229 712 -91 504 71 207 139 650
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 145 274 125 717 77 032 70 520 48 870 17 785
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 076 -45 866 -37 801 -10 159 -14 514 -19 266
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -225 185 -20 790 -277 607 -128 488 -20 576 -223 765
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -401 528 380 694 222 304 3 670 8 954 224 162