Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 541 533 429 647 421 026 337 277 286 630
Aktywa razem w tys. USD 2 075 350 1 274 510 831 065 689 353 628 371
Rotacja aktywów razem 0,26 0,34 0,51 0,49 0,46

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $541 533K ÷ $2 075 350K
= 0,26


Analiza porównawcza

2021