Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 666 823 541 533 429 647 421 026 337 277
Aktywa razem w tys. USD 1 681 200 2 075 350 1 274 510 831 065 689 353
Rotacja aktywów razem 0,40 0,26 0,34 0,51 0,49

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $666 823K ÷ $1 681 200K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022