Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 140 255 117 328 106 712 86 845 87 915
Zobowiązania handlowe w tys. USD 10 543 10 431 12 799 14 368 14 658
Rotacja zobowiązań 13,30 11,25 8,34 6,04 6,00

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $140 255K ÷ $10 543K
= 13,30


Analiza porównawcza

2021