Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 199 295 140 255 117 328 106 712 86 845
Zobowiązania handlowe w tys. USD 15 220 10 543 10 431 12 799 14 368
Rotacja zobowiązań 13,09 13,30 11,25 8,34 6,04

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $199 295K ÷ $15 220K
= 13,09


Analiza porównawcza

2022