Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 674 978 666 823 541 533 429 647 421 026
Property, plant and equipment w tys. USD 173 927 183 512 188 401 136 688 104 681
Rotacja aktywów trwałych 3,88 3,63 2,87 3,14 4,02

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $674 978K ÷ $173 927K
= 3,88


Analiza porównawcza

2023