Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 866 048 651 623 408 557 477 969 391 110
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 521 118 253 328 107 673 60 661 56 217
Wskaźnik płynności bieżącej 1,66 2,57 3,79 7,88 6,96

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $866 048K ÷ $521 118K
= 1,66


Analiza porównawcza

2021