Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 498 334 866 048 651 623 408 557 477 969
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 147 774 521 118 253 328 107 673 60 661
Wskaźnik płynności bieżącej 3,37 1,66 2,57 3,79 7,88

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $498 334K ÷ $147 774K
= 3,37


Analiza porównawcza

2022