Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 666 823 541 533 429 647 421 026 337 277 286 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 199 295 140 255 117 328 106 712 86 845 87 915
Zysk ze sprzedaży brutto 467 528 401 278 312 319 314 314 250 432 198 715
Koszty badań i rozwoju 84 797 55 545 59 421 72 119 55 688 57 290
Koszty ogólnego zarządu 254 516 199 345 193 516 200 782 177 265 161 494
Zysk operacyjny 70 927 132 835 51 516 35 710 17 479 -20 069
Koszty odsetek netto 35 434 30 854 21 042 16 252 15 452 13 969
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 302 56 404 20 089 -10 748 -425 -42 471
Podatek dochodowy -2 607 14 424 -125 434 268 46 140
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 15 909 41 980 145 523 -11 016 -471 -42 611