O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 172 650 2 164 680 1 752 300 1 391 040 1 324 490 1 133 800
Amortyzacja 357 933 328 217 314 635 270 875 258 937 233 845
Zmiana stanu należności 84 500 55 380 35 887 24 226 -22 306 13 108
Zmiana stanu zapasów 672 743 33 188 199 103 260 748 183 544 230 824
Zmiana stanu gotówki -253 530 -103 527 425 234 9 091 -15 033 -100 250
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 148 250 3 207 310 2 836 600 1 708 480 1 727 560 1 403 690
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -563 342 -442 853 -465 579 -628 057 -504 268 -465 940
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -739 985 -615 620 -614 895 -796 746 -534 302 -464 223
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 662 540 -2 694 860 -1 796 580 -902 811 -1 208 290 -1 039 710