O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 371 650 3 826 980 4 123 220 3 890 530 3 417 120
Aktywa razem w tys. USD 12 628 000 11 718 700 11 596 600 10 717 200 7 980 790
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,33 0,36 0,36 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 371 650K ÷ $12 628 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022