O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 371 650 3 826 980 4 123 220 3 890 530 3 417 120
Kapitał własny w tys. USD -1 060 750 -66 423 140 258 397 340 353 667
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 1,32 1,02 0,97 0,91 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $4 371 650K ÷ ($4 371 650K + $-1 060 750K)
= 1,32


Analiza porównawcza

2022