O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 028 150 6 307 610 5 518 800 4 755 290 4 496 460
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 881 160 4 695 310 4 184 660 3 604 720 3 376 400
Rotacja zobowiązań 1,20 1,34 1,32 1,32 1,33

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 028 150K ÷ $5 881 160K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022