O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 409 900 13 327 600 11 604 500 10 150 000 9 536 430
Property, plant and equipment w tys. USD 4 424 040 4 213 520 4 094 920 3 948 200 3 587 000
Rotacja aktywów trwałych 3,26 3,16 2,83 2,57 2,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 409 900K ÷ $4 424 040K
= 3,26


Analiza porównawcza

2022