O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 409 900 13 327 600 11 604 500 10 150 000 9 536 430 8 977 730
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 028 150 6 307 610 5 518 800 4 755 290 4 496 460 4 257 040
Zysk ze sprzedaży brutto 7 381 710 7 019 950 6 085 690 5 394 690 5 039 970 4 720 680
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 427 220 4 102 780 3 666 360 3 473 960 3 224 780 2 995 280
Zysk operacyjny 2 954 490 2 917 170 2 419 340 1 920 730 1 815 180 1 725 400
Koszty odsetek netto 152 957 142 797 158 635 137 430 119 608 89 002
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 798 660 2 781 910 2 266 400 1 790 330 1 694 090 1 637 800
Podatek dochodowy 626 005 617 229 514 103 399 287 369 600 504 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 172 650 2 164 680 1 752 300 1 391 040 1 324 490 1 133 800