O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 028 150 6 307 610 5 518 800 4 755 290 4 496 460
Zapasy w tys. USD 4 359 130 3 686 380 3 653 200 3 454 090 3 193 340
Rotacja zapasów 1,61 1,71 1,51 1,38 1,41

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 028 150K ÷ $4 359 130K
= 1,61


Analiza porównawcza

2022