O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,61 1,71 1,51 1,38 1,41
Rotacja należności 30,65 34,56 35,13 34,48 35,30
Rotacja zobowiązań 1,20 1,34 1,32 1,32 1,33
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 226,39 213,32 241,61 265,12 259,22
Cykl należności dni 11,91 10,56 10,39 10,59 10,34
Cykl zobowiązań dni 305,43 271,70 276,76 276,69 274,08

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,26 3,16 2,83 2,57 2,66
Rotacja aktywów razem 1,14 1,14 1,00 0,95 1,19