O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 108 583 362 113 465 640 40 406 31 315
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 110 376 70 092 50 658 44 757 48 262
Należności w tys. USD 470 174 385 674 330 294 294 407 270 181
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 063 820 5 874 620 5 262 420 4 469 430 3 894 020
Wskaźnik płynności szybkiej 0,10 0,14 0,16 0,08 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($108 583K + $110 376K + $470 174K) ÷ $7 063 820K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022