O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 048 260 4 504 260 4 499 790 3 833 660 3 543 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 063 820 5 874 620 5 262 420 4 469 430 3 894 020
Wskaźnik płynności bieżącej 0,71 0,77 0,86 0,86 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 048 260K ÷ $7 063 820K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022