O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 409 900 13 327 600 11 604 500 10 150 000 9 536 430
Aktywa razem w tys. USD 12 628 000 11 718 700 11 596 600 10 717 200 7 980 790
Rotacja aktywów razem 1,14 1,14 1,00 0,95 1,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 409 900K ÷ $12 628 000K
= 1,14


Analiza porównawcza

2022