ServiceNow Inc (NOW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 956 000 3 834 000 4 014 000 6 608 000 3 031 000 2 984 000 3 456 000 3 092 040
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 292 000 322 000 282 000 446 000 481 000 460 000 423 000 191 467
Należności w tys. USD 1 228 000 1 176 000 1 146 000 3 386 000 776 000 781 000 645 000 1 238 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 432 000 4 743 000 4 852 000 9 898 000 3 792 000 3 908 000 3 664 000 3 737 140
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,12 1,12 1,05 1,13 1,08 1,23 1,21

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 956 000K + $292 000K + $1 228 000K) ÷ $4 432 000K
= 1,24


Analiza porównawcza

2022/Q3