ServiceNow Inc (NOW)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 460 000 118 503 626 698 -26 704 -149 130
Kapitał własny w tys. USD 7 390 000 2 834 480 2 127 940 1 111 200 584 132
ROE 6,22% 4,18% 29,45% -2,40% -25,53%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $460 000K ÷ $7 390 000K
= 6,22%


Analiza porównawcza

2021