ServiceNow Inc (NOW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 762 000 355 000 257 000 198 863 42 123
Aktywa razem w tys. USD 17 387 000 13 299 000 10 798 000 8 715 060 6 022 430
Operacyjny ROA 4,38% 2,67% 2,38% 2,28% 0,70%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $762 000K ÷ $17 387 000K
= 4,38%


Analiza porównawcza

2023