ServiceNow Inc (NOW)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 325 000 230 000 118 503 626 698 -26 704
Aktywa razem w tys. USD 13 299 000 10 798 000 8 715 060 6 022 430 3 879 140
ROA 2,44% 2,13% 1,36% 10,41% -0,69%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $325 000K ÷ $13 299 000K
= 2,44%


Analiza porównawcza

2022